CBT er en mye brukt forkortelse for kognitiv atferdsterapi, se atferdsterapi og kognitiv terapi.