Diagnostikk og behandling av psykiske lidelser

Psykiske lidelser er en samlebetegnelse for sykdommer og tilstander som påvirker tanker og følelser. Psykiske lidelser medfører ofte nedsatt funksjonsevne i dagliglivet og kan skape ubehag som reduserer livskvalitet. Psykiske lidelser medfører ofte endring i atferd, men ikke bestandig. Samlebetegnelsen psykiske lidelser er svært omfattende, og dekker et vidt spekter av tilstander. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Per Aslaksen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 123 artikler:

V

  1. VAS

#

  1. 5-HIAA