Carlens' tube er det samme som dobbeltlumen trakealtube.