Anestesi

Anestesi, følelsesløshet, dvs. bortfall av alle bevisste sanseinntrykk inkludert smertesans (analgesi) fra hud og vev. Anestesi kan oppstå i forbindelse med skader, sykdomstilstander i nervesystemet, intoksikasjoner (forgiftning), nedkjøling og suggesjonsteknikker. Oftest benyttes anestesibegrepet om medikamentelt fremkalt anestesi, bedøvelse (se anestesimidler) som brukes for å hindre smerte og ubehag i samband med operasjoner, behandlingsprosedyrer og undersøkelser.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Johan Ræder

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 115 artikler: