Corynebacterium diphtheriae, difteribakterien. Den danner kraftige giftstoffer (toksiner) som fremkaller symptomene ved difteri. Bakterien selv holder seg lokalt i svelget, og derfra spres toksinene rundt i kroppen. Det er en bakteriofag som koder for difteritoksin; det er derfor bare lysogene bakterier av arten Corynebacterium diphteriae som kan forårsake sykdommen difteri.