Corynebakterier, en slekt av bakterier som oftest er aerobe, men som kan være anaerobe. Corynebakteriene er rette eller litt bøyde klubbeformede staver, urørlige, ofte med små korn som ikke setter sporer. En type corynebakterier kalt difteroider utgjør en del av den normale hudfloraen. Den viktigste er likevel difteribakterien (Corynebacterium diphtheriae).