Det internasjonale Røde Kors

Det internasjonale Røde Kors, verdens største internasjonale humanitære organisasjon som har som hovedmål å yte hjelp til sårede og syke ved krig, konflikter og katastrofer uansett nasjonalitet, religiøs eller politiske tilhørighet.

Det internasjonale Røde Kors består av Den internasjonale Røde Kors-komiteen (stiftet 1863), Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreningenes forbund (stiftet 1919) og de nasjonale foreningene. Organisasjonen har 175 medlemsland og hovedsete i Genéve, Sveits.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen påser og fører kontroll med at de fire Genéve-konvensjonene av 1949 blir overholdt. Genéve-konvensjonene omfatter en rekke internasjonale overenskomster om forbedring av kårene til sårede, syke og skipbrudne militære mannskaper, behandling av krigsfanger og beskyttelse av sivilbefolkningen i krigstid. Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger yter bl.a. katastrofehjelp, f.eks. i forbindelse med jordskjelv, oversvømmelser og andre naturkatastrofer, arbeider med oppbygging av beredskap og kriselagre i områder som er spesielt utsatt for naturkatastrofer, driver flyktningsarbeid, utviklings- og helsearbeid og utvikling av nye nasjonalforeninger. Virksomheten finansieres gjennom bidrag fra de regjeringene som har ratifisert Geneve-konvensjoinene, fra de nasjonale Røde Kors-foreningene, fra overnasjonale organisasjoner (f.eks EU) og andre offentlige og private kilder.

Se også Norges Røde Kors.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg