ERG, forkortelse for både elektroretinogram og elektroretinografi. Se elektroretinografi.