ERG er forkortelse for både elektroretinogram og elektroretinografi. Se elektroretinografi.