FNAC, forkortelse for engelsk Fine Needle Aspiration Cytology, se aspirasjonscytologi.