Ficks prinsipp, (beskrevet av den tyske legen Adolf Fick (1829–1901) i 1870) angir at oksygenmengden som tas opp av blodet per min under passasje gjennom lungene (VO2), er proporsjonal med produktet av hjertets minuttvolum (Q) og forskjellen i oksygeninnholdet mellom blod fra en arterie (CaO2) og fra lungearterien (blandet venøst blod, CvO2). Ut fra Ficks ligning: VO2 = Q(CaO2 – CvO2) kan hjertets minuttvolum (Q) beregnes hvis man kan måle de andre tre faktorene.