Hellers prøve, (etter den østerrikske fysiologen Johann Heller (1813–71)), metode til påvisning av protein i urinen. Metoden brukes ikke lenger i klinisk praksis.