Nyre og nyresykdommer

Nefrologi, læren om nyrenes bygning, funksjon og sykdommer, da spesielt de medisinske nyresykdommene. De kirurgiske, for eksempel nyrestein og svulster, omhandles av urologi.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bård Waldum-Grevbo

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 2 kategorier:

  1. Nyresykdommer
  2. Symptomer og funn ved nyresykdom

Inneholder 47 artikler: