Nyre og nyresykdommer

Nefrologi er læren om nyrenes oppbygning, funksjon og sykdommer. De nyresykdommene som nefrologien tar for seg er spesielt de medisinske nyresykdommene. De kirurgiske, for eksempel nyrestein og svulster, omhandles av urologi. . Hele artikkelen