IVP er en forkortelse for intravenøs pyelografi, det samme som urografi.