Urografi, røntgenundersøkelseav nyrer, nyrebekken og urinledere. 80–100 ml vannløselig, jodholdig, røntgenkontrast (se røntgenkontrastmidler) settes intravenøst. Kontrasten føres med blodet til nyrene og skilles ut i urinen. Urografi kan gi verdifull informasjon om eventuelle sykdommer og misdannelser i nyrevev, nyrebekken og urinledere. Undersøkelsen gir også en grov fremstilling av nyrenes funksjon. Urografi kan i mange tilfeller erstattes av ultralydundersøkelse av nyrene.