Radiologi er et medisinsk fagområde som gjør bruk av bildedannende metoder for å avdekke og behandle sykdommer. De bildedannende teknikkene bygger på ulike strålekilder og bølgekvaliteter. Undersøkelser med røntgenstråler inkluderer også computertomografi (CT), mens andre teknikker er basert på ultralyd, magnetresonans (MR) eller strålingen fra radioaktive stoffer som for eksempel positronemisjonstomografi (PET). Hele artikkelen

Ny artikkel