KFK er en forkortelse for klorfluorkarboner. Se fluorkarboner.