LOD-skår, logaritmen av odds ratio, brukes i genetisk forskning som et statistisk estimat for sannsynligheten for at to loci (lokalisasjon av gener) ligger så nær hverandre på genet at de ikke skiller lag ved celledeling og at det dermed er sannsynlig at de vil bli arvet sammen (kobling). Hvis odds ratio for at to loci arves sammen er 1000 til 1 eller 103 til 1, er LOD-skår 3. Det har vært vanlig konvensjon å kreve en LOD-skår på minst 3 for å anta sammenheng, men nyere forskning anvender ofte høyere LOD-skår før man antar at det foreligger klinisk betydningsfulle sammenhenger.