Moraxellaceae, familie av gramnegative bakterier, som Moraxella, som består av både staver og kokker (de siste er også blitt kalt Branhamella) og Acinetobacter. Artene er oftest kun snyltere på slimhinner, men også årsak til sykdom hos mennesker og dyr med nedsatt infeksjonsresistens.