NB4, cellelinje som stammer fra en pasient (en kvinne med initialene N. B.) som hadde akutt promyelocyttleukemi på 80-tallet. Cellene ble opprinnelig isolert fra en beinmargsprøve tatt etter at pasienten hadde fått sitt andre tilbakefall. Pasienten hadde da mottatt behandling med retinsyre (se retinoider). Cellelinjen har t(15;17)-translokasjonen som er karakteristisk for akutt promyelocyttleukemi, og brukes derfor hyppig i forskning på denne sykdommen.