NEO-PI er den best vitenskapelig validerte personlighetstesten for normal personlighet i dag. Det finnes også tester for klinisk bruk og personlighetsavvik, men NEO-PI tar altså utgangspunkt i det vi kan kalle normal personlighetsvariasjon, og brukes sjeldnere i klinisk sammenheng. Den er oversatt til over 40 språk, og er en av de mest brukte personlighetstestene i personlighetspsykologisk forskning og anvendt virksomhet som personell- og lederseleksjon (ansettelsesprosesser).

Faktaboks

Etymologi
forkortelse for engelsk Neuroticism, Extraversion, Openness–Personality Inventory, ‘nevrotisisme, utadvendthet, åpenhet for inntrykk-personlighetsfortegnelse’

Bakgrunn

NEO-PI ble opprinnelig utviklet på 80-tallet av trekkteoretikerne Costa og McCrea og bygger på femfaktormodellen for personlighet. Med 240 testledd måler NEO-PI de fem store personlighetstrekkene (se under), men i tillegg måler den 6 fasetter, eller underkategorier, for hver av disse faktorene. Totalt måler testen altså 30 fasetter, noe som gir en grundig og detaljert beskrivelse av personligheten. NEO-PI ble oversatt til norsk i 2003, og det finnes også norsk befolkningsnormering.

I forskning har NEO-PI vist en bedre prediktiv evne på en rekke forskjellige fenomener, fra helseatferd til yrkesprestasjon, sammenlignet med andre personlighetstester. Valideringslitteraturen vokser stadig. Testen er primært utviklet for måling av normal personlighet, men spesielt faktoren nevrotisisme er assosiert med psykiske lidelser, og også andre faktorer kan påvirke eller bli påvirket av spesifikke lidelser. I en norsk studie på behandling av generalisert angstlidelse viste NEO-PI før og etter effektiv behandling en normalisering av personlighet og sensitivitet i måling av behandlingseffekt på linje med symptommål.

Faktorer og fasetter

NEO-PI består av fem hovedtrekk med hver sine seks underordnede fasetter, som samvarierer innunder hovedtrekkene. Hovedfaktorene som NEO-PI måler kalles altså trekk, og hvert trekk består av seks underordnede faktorer som kalles fasetter. Totalskåren på trekket er et resultat av skårene på de seks fasettene, noe som betyr at man kan fremstå som noe høy på for eksempel ekstroversjon på forskjellige måter, der man skårer veldig høyt på noen fasetter, men lavere på andre. På denne måten får man altså en mer detaljert og presis beskrivelse av personligheten utover bare trekknivået.

Åpenhet for nye opplevelser

Åpenhet for nye opplevelser er et mål på intellekt og interesse for nye opplevelser og ideer. Åpenhetfaktoren består av følgende seks fasetter: Estetikk, Fantasi, Følelser, Handlinger, Ideer og Verdier.

Planmessighet

Planmessighet er et mål på ryddighet og målrettethet. Planmessighetsfaktoren består av følgende seks fasetter: Betenksomhet, Kompetanse, Orden, Plikttroskap, Prestasjonsstreben og Selvdisiplin.

Ekstroversjon

Ekstroversjon er et mål på sosiabilitet, positive følelser og sosial dominans. Ekstroversjonsfaktoren består av følgende seks fasetter: Aktivitet, Positive følelser, Selvmarkering, Sosiabilitet, Spenningssøking og Varme.

Omgjengelighet

Omgjengelighet er et mål på sjenerøsitet og imøtekommenhet i møte med andre. Omgjengelighetsfaktoren består av følgende seks fasetter: Altruisme, Beskjedenhet, Følsomhet, Føyelighet, Rettfremhet og Tillit.

Nevrotisisme

Nevrotisisme er et mål på emosjonel labilitet og tendens til å oppleve negative følelser. Nevrotisismefaktoren består av følgende seks fasetter: Angst, Depresjon, Fiendtlighet, Impulsivitet, Selvbevissthet og Sårbarhet.

Det at testen har faktorer og fasetter gjør at man får et mer nyansert bilde av en personlighet. For eksempel kan to personer begge skåre nokså høyt på faktoren ekstroversjon, men de kan ha forskjellig profil på ekstroversjonen – det kan være merkbare forskjeller dersom den ene har veldig høy skår på varme og positive følelser og lavere sosial dominans, mens den andre har en motsatt profil. Denne detaljrikdommen er det få andre konkurrerende personlighetstester som gir med samme grad av psykometrisk validitet og reliabilitet.

Bruksområder

NEO-PI brukes ofte innen organisasjonspsykologi når man ser på teamutvikling, lederutvikling eller personell- og lederseleksjon. Det er viktig å huske at tester fungerer best på store utvalg når man skal gjennomføre en grovsortering.

NEO-PI er en stor og veldokumentert test for femfaktormodellen, men den kan være både tidkrevende og dyr å bruke. Det er derfor utviklet en rekke beslektede kortversjoner av testen, men ved å redusere antall testledd, vil det være en fare for å miste både vitenskapelig treffsikkerhet og detaljrikdom. Ved bruk av disse alternative tilnærmingene anbefales det å benytte noe som måler femfaktormodellen om det er et behov for å inkludere personlighet i forskningen. Men om målet derimot er å måle fasettnivå, er det ofte nødvendig å benytte NEO-PI. Nye, oppdaterte versjoner av testen utvikles fortløpende.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Kennair, L. E. O., Solem, S., Hagen, R., Havnen, A., Nysæter, T. E., & Hjemdal, O. (2021). Change in personality traits and facets (Revised NEO Personality Inventory) following metacognitive therapy or cognitive behaviour therapy for generalized anxiety disorder: Results from a randomized controlled trial. Clinical Psychology & Psychotherapy, 28(4), 872-881.
  • Martinsen, Nordvik & Østbø. (2005). Norske versjoner av NEO PI-R og NEO FFI. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 42(5), 421-423.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg