Norsk Rettsmedisinsk Forening, stiftet 1993, samler ca. 120 medlemmer som fungerer som sakkyndige eller eksperter for retten. Foreningen arrangerer faglige meritterende kurs og utgir sammen med de andre skandinaviske søsterforeninger tidsskriftet Scandinavian Journal of Forensic Science.