NRF, landsomfattende interesseorganisasjon, stiftet 1951. Forbundets formål er å bekjempe de revmatiske sykdommer og å arbeide for et godt revmatikertilbud ved påvirkning av helse- og sosialpolitikken og ved egne tiltak. NRF arrangerer kurser om medisinske og sosiale spørsmål og om lover og regelverk, driver informasjons- og organisasjonsarbeid og tilbyr veiledningstjeneste og treningsopplegg. Tilbyr også ferieopphold/sommerleirer, dagsturer og andre sosiale aktiviteter. Støtter forskning og har et nært samarbeid med Norsk Revmatologisk Forening (en forening for spesialister innen revmatologien). Utgir bladet Revmatikeren. Ca. 40 000 medlemmer (2006) fordelt på 19 fylkeslag og mer enn 300 lokallag. Egen ungdomsorganisasjon.