Hjertemuskelskade ved AC; typisk rammes høyre hovedkammer mest.
.

Arytmogen kardiomyopati (AC) er en relativt sjelden, vanligvis arvelig hjertesykdom der hjertemuskulaturen i hovedkamrene gradvis erstattes med arr- og fettvev. Høyre hovedkammer rammes gjerne hardest, men også det venstre skades ofte. Dette kan gi alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og forårsake plutselige dødsfall, særlig hos unge idrettsutøvere. Redusert høyintensitetstrening, medisiner og eventuelt en innoperert hjertestarter pleier å gi god kontroll over sykdommen.

Faktaboks

Uttale

Arytmo’gen kard’io myopatˈi

Etymologi

av gresk kardio-, ‘hjerte-‘ myo-, ‘muskel-’, og pathos, ‘sykdom’.

Også kjent som

ARVD: arytmogen høyre ventrikkeldysplasi (av gresk dys-, ‘dårlig’, og plasis, ‘utforming’), og senere som ARVC: arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati. Etter hvert som en erfarte at også venstre hovedkammer ofte var angrepet, ble det sidenøytrale arytmogen kardiomyopati (AC) foretrukket.

Spesialitet
hjertesykdom
Arvegang
oftest autosomal dominant

Forekomst

Cirka én person er rammet av sykdommen per 1000–3000 innbyggere. I tillegg kommer et betydelig antall genbærere som er symptomfrie, men som kan overføre sykdomsdisposisjonen til neste generasjon.

Spesielt rammes hardttrenende yngre menn som driver kondisjonskrevende toppidrett.

Årsaker

Mellomskiver (desmosomer) binder hjertemuskelcellene sammen. Disse inneholder ionekanaler som gjør at elektriske impulser raskt kan overføres mellom cellene. Defekter i desmosomenes «limproteiner» gjør at kontakten mellom cellene glipper, slik at cellene dør og erstattes av fettceller og bindevev. Dette fører til forstyrret impulsutbredelse i hjertet, redusert pumpekraft, utvidet hovedkammer (særlig høyre hovedkammer, som har tynnere vegg), og rytmeforstyrrelser (arytmier) fra hovedkamrene. Strekkbelastning av hjertemuskelen øker problemet, og sykdommen viser seg derfor oftere hos topptrente personer enn hos inaktive.

Arvelighet

Hos cirka halvparten av de rammede kan man i dag påvise mutasjoner i desmosomproteiner. Disse overføres som dominant arv mellom generasjonene, det vil si at barn av en genbærer har 50 prosent risiko for å arve sykdomsdisposisjonen.

Den andre halvparten av AC-pasientene har (ennå) ingen påvisbar mutasjon i desmosomene. Noen tilfeller assosieres med nevromuskulære sykdommer, andre med sarkoidose eller infeksjonssykdommer. og Hos noen finner vi ingen forklaring. Disse kalles «idiopatiske».

Symptomer og funn

Genbærere kan være symptomfrie, men sykdommen kan gi hjerterytmeforstyrrelser i form av hjertebank (palpitasjoner) og urofølelse i brystet, eller anfall med rask puls (takykardi) som kan gi svimmelhet, tungpust og noen ganger besvimelser.

Sykdommen kan debutere som hjertestans og død, hvis ikke hjerte-lungeredning startes umiddelbart og er vellykket.

Noen utvikler med tiden symptomer og tegn på hjertesvikt.

Diagnostikk

Typiske EKG-forandringer ved AC: snudde T-bølger og forsinket strøm i bakevjer i avslutningen av QRS-kompleksene (epsilonbølger).
.

Diagnosen baseres på et internasjonalt anbefalt skåringssystem med hoved- og tilleggskriterier, og man ender opp med kategoriene sikker AC, mulig AC og usikker (borderline) AC, som følges opp.

  • EKG-forandringer: forsinket impulsutbredelse, snudde T-bølger og ekstraslag eller takykardier med utspring i hovedkamrene.
  • Bildediagnostikk: hjertet undersøkes med ekkokardiografi, CT-røntgen- eller MR-avbildning, og en ser etter utvidet, tynnvegget høyre hovedkammer som tømmer seg dårlig, og redusert mengde muskel og økt mengde fett- og arrvev.
  • Hjertebiopsi: trengs iblant for å utelukke ikke-arvelige årsaker til AC.
  • Arv: slektshistorie med tanke på arv er viktig. Gentest er ennå ikke med i de vedtatte diagnosekriteriene.

Utredningen skjer på hjertemedisinske avdelinger.

Forebygging

Symptomfrie genbærere og nære slektninger av AC-pasienter følges opp med årlige kontroller i starten.

Behandling

Behandling gis i tråd med internasjonale retningslinjer, og tilpasses risikovurderingen hos den enkelte pasienten. Fordi det er en sjelden og alvorlig sykdom, skjer behandlingen ved samarbeid mellom hjertemedisinske arytmienheter på de største sykehusene og lokale hjertemedisinske avdelinger.

Det er mange trinn i behandlingskjeden:

Livsstil

Redusert fysisk aktivitet som fremmer sykdomsutviklingen, og høyintensitetstrening (mer enn seks metabolske ekvivalenter – METs) og fysisk krevende konkurranseidrett frarådes. De fleste blir anbefalt vanlig mosjon.

Medisiner

Betablokker-behandling anbefales alle med sykdommen, men gevinsten ved behandlingen er usikker. I tillegg kan det eventuelt brukes andre antiarytmiske medisiner.

Implanterbar hjertestarter (ICD)

Implanterbar hjertestarter (ICD) er den eneste behandlingen som er dokumentert livreddende. Det finnes en veiledende risikokalkulator for hvilke pasienter som bør anbefales slik behandling.

Kateterablasjon

Kateterablasjon kan iblant fjerne plagsomme tilbakevendende arytmianfall, men prosedyren er mer krevende enn ved de fleste andre arytmiene.

Hjertesviktbehandling

Behandling som for vanlig hjertesvikt trengs av og til. En sjelden gang er hjertetransplantasjon eneste løsningen.

Mulig behandling i fremtiden

Høypresisjons strålebehandling av arytmiområdene og genterapi rettet mot de feilfungerende desmosomproteinene er forskningsområder som kan tenkes å gi nye behandlingsmuligheter i fremtiden.

Prognose

Raske hjerterytmeforstyrrelser fra hovedkamrene utgjør den største trusselen for pasientene, og plutselig død er en fryktet første manifestasjon av AC. De som har symptomer og en sikker diagnose, har i forskjellige rapporter en årlig dødelighet fra under én til seks prosent. Utsiktene er imidlertid svært gode for symptomfrie genbærere som følger behandlernes råd.

Faren for plutselig død hos AC-pasienter reduseres betydelig når de får en ICD, men den kan i seg selv gi problemer: uberettigede strømstøt, infeksjon, ledningsbrudd, batteribytter, tekniske kontroller og kostnader for samfunnet. Algoritmene for hvem som bør få ICD utvikles stadig, og med det bedres også prognosen ved AC.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg