Norsk førstehjelpsråd, opprettet 1977 for å koordinere arbeidet med publikasjoner og opplæring for yrkesgrupper og frivillige i medisinsk førstehjelp. Ett av målene er at alle organisasjoner som underviser i førstehjelp skal gi enhetlig undervisning. Rådet består av representanter for militære og sivile helsemyndigheter, frivillige hjelpeorganisasjoner og spesialistgrupper innen Den norske lægeforening.