PSP er en forkortelse for Paralytic Shellfish Poisoning, se blåskjellforgiftning.