P er i genetikken symbolet på parentalgenerasjonen (foreldregenerasjonen).