RIS, system for administrasjon og håndtering av digitale røntgenbilder. Se også PACS.