PACS, elektronisk system for lagring, gjenfinning, visning og overføring av bilder. Systemet er i første rekke utviklet for bildediagnostikk i radiologiske avdelinger. PACS er plassbesparende og muliggjør elektronisk overføring av røntgenbilder og andre radiologiske bilder til mottagere i andre avdelinger og sykehus. Systemet er (2007) tatt i bruk ved alle større sykehus i Norge, i de fleste frittstående radiologiske avdelinger og ved mange tannlegekontorer.