S. er en tidligere anmerkning som ble gjort på reseptene, og står for signeatur = 'må signeres'.