Farmasi er læren om legemidlenes fremstilling og om deres fysiske, kjemiske og biologiske egenskaper. Det omfatter farmakognosi, farmakologi, farmasøytisk kjemi, mikrobiologi og galenisk farmasi. Farmasi bygger på naturvitenskaper som kjemi, fysikk, matematikk og botanikk. Farmasi kaller man også det yrket som beskjeftiger seg med fremstilling og utlevering av legemidler. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel