Scandinavian Society of Sexual Medicine, SSSM, en forening for leger, psykologer og forskere som ønsker å stimulere, støtte og utvikle forskning, utdanning og klinisk fagutvikling innen fagområdet seksualmedisin i de skandinaviske landene. SSSM er en underavdeling av European og International Society of Sexual Medicine (ESSM og ISSM) som bl.a utgir tidsskriftet Journal of Sexual Medicine.