Lege, lovbeskyttet tittel på person som har autorisasjon eller lisens som lege. Leger arbeider på alle nivåer i helsetjenesten, både med kliniske oppgaver, forskning, undervisning og administrasjon. Det er etter hvert blitt vanlig at leger søker arbeid også utenfor helsesektoren.

Autorisasjon som lege gis i Norge etter fullført medisinsk embetseksamen (candidatus medicinae, cand.med.) fra norsk universitet eller utenlandsk institusjon som gir likeverdig utdannelse, samt etterfølgende turnustjeneste som består av ett års arbeid i sykehus og et halvt år i kommunehelsetjenesten. Etter EØS-reglene kreves det i tillegg til praksis under studiet og turnustjeneste et års klinisk tjeneste under veiledning for å få godkjenning til å utføre selvstendig legegjerning. Den som er statsborger av et land tilsluttet EØS-avtalen, har utdannelse fra et EØS-land og dessuten er godkjent lege der, kan på dette grunnlag få autorisasjon som lege i Norge. I så fall er det ikke aktuelt med tilleggsutdannelse for å oppnå norsk autorisasjon. Det er det derimot for leger som ikke fyller EØS-avtalens krav, selv om de har full legeutdannelse og er godkjent som lege i sitt hjemland. Dette gjelder f.eks. leger fra USA.

Autorisasjonen som helsepersonell innebærer at man også utenom sitt vanlige arbeid har visse særlige forpliktelser. Blant annet er legen pliktig til om nødvendig å yte øyeblikkelig hjelp til personer som har akutt behov for legehjelp når denne ikke kan ytes i tide av andre. Autorisasjon som lege gjelder som hovedregel til man fyller 75 år. Autorisasjon som lege kan tilbakekalles dersom vilkårene for å gi autorisasjon ikke lenger er til stede på grunn av f.eks. manglende faglig kompetanse eller spesielle personlige forhold som alvorlig psykisk sykdom, bruk av rusmidler eller uverdig atferd.

Lisens som lege kan gis til personer som ikke fullt ut fyller kravene for autorisasjon. Dette gjelder bl.a. medisinske studenter mot slutten av studiet samt turnuskandidater. Lisens kan også gis til lege som skal fortsette sin virksomhet etter fylte 75 år. Leger med lisens er i prinsippet underlagt de samme bestemmelser som leger med autorisasjon, men det kan ofte være satt begrensninger for virksomheten, f.eks. i adgangen til å forskrive vanedannende legemidler.

Utdannelsen tar normalt 6–61/2 år og gis ved de medisinske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

De fleste norske leger (ca. 95 %) er organisert i Den norske lægeforening.

Det er rundt 19 000 yrkesaktive leger i Norge (2006). Nær 13 000 av disse er godkjente spesialister (allmennmedisin ca. 2500, indremedisin ca. 1300, psykiatri over 1000).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.