lege

Artikkelstart

Lege er en person med medisinsk embetseksamen og offentlig autorisasjon som er utdannet til å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom.

Lege er en lovbeskyttet tittel. Det kreves at man har autorisasjon eller lisens som lege. Leger arbeider på alle nivåer i helsetjenesten, både med pasientnære (kliniske) oppgaver, forskning, undervisning og administrasjon. Leger kan også jobbe utenfor helsesektoren.

Autorisasjon

Autorisasjon som lege gis i Norge etter fullført medisinsk embetseksamen (candidatus medicinae, cand.med.) fra norsk universitet eller utenlandsk institusjon som gir likeverdig utdannelse, samt etterfølgende turnustjeneste (LIS1) som består av ett års arbeid i sykehus og et halvt år i kommunehelsetjenesten. Etter EØS-reglene kreves det i tillegg til praksis under studiet og turnustjeneste et års klinisk tjeneste under veiledning for å få godkjenning til å utføre selvstendig legegjerning. Den som er statsborger av et land tilsluttet EØS-avtalen, har utdannelse fra et EØS-land og dessuten er godkjent lege der, kan på dette grunnlag få autorisasjon som lege i Norge. I så fall er det ikke aktuelt med tilleggsutdannelse for å oppnå norsk autorisasjon. Det er det derimot for leger som ikke fyller EØS-avtalens krav, selv om de har full legeutdannelse og er godkjent som lege i sitt hjemland. Dette gjelder for eksempel leger fra USA.

Autorisasjonen som helsepersonell innebærer at man også utenom sitt vanlige arbeid har visse særlige forpliktelser. Blant annet er legen pliktig til om nødvendig å yte øyeblikkelig hjelp til personer som har akutt behov for legehjelp når denne ikke kan ytes i tide av andre.

Autorisasjon som lege gjelder som hovedregel til man fyller 80 år. Autorisasjon som lege kan tilbakekalles dersom vilkårene for å gi autorisasjon ikke lenger er til stede på grunn av for eksempel manglende faglig kompetanse eller spesielle personlige forhold som alvorlig psykisk sykdom, bruk av rusmidler eller uverdig atferd.

Lisens

Lisens som lege kan gis til personer som ikke fullt ut fyller kravene for autorisasjon. Dette gjelder blant annet medisinstudenter mot slutten av studiet. Lisens kan også gis til en lege som skal fortsette sin virksomhet etter fylte 80 år.

Leger med lisens er i prinsippet underlagt de samme bestemmelser som leger med autorisasjon, men det kan ofte være satt begrensninger for virksomheten, for eksempel i adgangen til å forskrive vanedannende legemidler.

Utdannelsen

Utdannelsen tar normalt seks til seks og et halvt år og gis ved de medisinske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Organisasjon

Omtrent 95 prosent av norske leger er organisert i Den norske legeforening.

Statistikk

Det er rundt 30 000 yrkesaktive leger i Norge (2022).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg