Skadeforebyggende forum

Artikkelstart

Skadeforebyggende forum, forkortet Skafor, er en medlemsbasert, ideell interesseorganisasjon, et nettverk som samler aktører fra frivillig, offentlig og privat sektor for forebygging av ulykker som medfører personskader. Forumet ble stiftet i 1985 på initiativ av Norges Forsikringsforbund (NFF), og sekretariatsfunksjonen ble opprinnelig ivaretatt av dette. Som medlemsorganisasjon ble Skafor etablert i 1992.

Faktaboks

Også kjent som
Skafor

Som et uavhengig nasjonalt kontakt- og samarbeidsorgan er Skafor den sentrale faglige møteplass for å fremme skadeforebyggende arbeid i Norge, nasjonalt og lokalt. Gjennom utveksling av erfaring, formidling av informasjon, påvirkning av prosesser, initiering av prosjekter og motivering til innsats skal forumet styrke og utvikle det tverrsektorielle skadeforebyggende arbeidet, og bidra til å redusere risikoen for alvorlige skader og ulykker. Hovedinnsatsen skjer innen tre virksomhetsområder (drukning, eldre, barn) og ett programområde, Trygge lokalsamfunn. Forumet er også faglig engasjert i forebygging innen trafikk og brann, og arbeider for å styrke kvaliteten på og bruken av skadedata.

Frivillige organisasjoner, helse- og forskningsinstitusjoner, så vel som offentlig administrasjon og private foretak deltar i virksomheten – som medlemmer, deltakere eller observatører. Forumet har 2018 rundt 80 institusjonelle medlemmer; det er ikke åpent for personlig medlemskap. Medlemmene er i hovedsak operative organisasjoner, og Skafor går derfor ikke selv inn som utøver på fagområder der medlemmer eller andre instanser er engasjert. Det skal snarere knytte aktørene innen forskjellige områder sammen, invitere til samråd og tilrettelegge for sektorovergripende samarbeid. Skafor er selv aktiv i nordiske, europeiske og internasjonale nettverk, og medvirker til økt internasjonal kontakt- og erfaringsutveksling.

I 1994 ble Skafor nasjonalt knutepunkt for det internasjonale programmet 'Safe Communities' (Trygge lokalsamfunn) i Norge, under Verdens helseorganisasjon (WHO). Forumet forvalter denne ordningen i Norge, og godkjenner trygge lokalsamfunn i tråd med kriterier utviklet spesielt for norske lokalsamfunn (vesentlig kommuner).

Skafor får sin grunnfinansiering fra den årlige medlemskontingent samt et flerårig driftstilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO); det siste basert på en samarbeidsavtale mellom disse om støtte til forumet.

Skafor er organisert med et styre valgt av årsmøtet. Styreleder fra 2018 er Astrid Rutherford og daglig leder siden 2009 er Eva J. Vaagland.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg