Skadeforebyggende forum, fork. SF, en medlemsbasert, ideell interesseorganisasjon, et nettverk som samler aktører fra frivillig-, offentlig- og privat sektor for forebygging av ulykker og personskader. Forumet ble stiftet i 1985 på initiativ av Norges Forsikringsforbund (NFF), og sekretariatsfunksjonen ble opprinnelig ivaretatt av NFF. Som medlemsorganisasjon ble SF etablert i 1992.

Som et uavhengig nasjonalt kontakt- og samarbeidsorgan er SF den sentrale faglige møteplass for utvikling av skadeforebyggende arbeid i Norge, nasjonalt og lokalt. Gjennom utveksling av erfaring, formidling av informasjon, påvirkning av prosesser, initiering av prosjekter og motivering til innsats skal forumet styrke og utvikle det tverrsektorielle skadeforebyggende arbeidet, og bidra til å redusere risikoen for alvorlige skader og ulykker. Hovedinnsatsen skjer innen tre virksomhetsområder (drukning, eldre, barn) og ett programområde, Trygge lokalsamfunn.

Frivillige organisasjoner, helse- og forskningsinstitusjoner, så vel som offentlig administrasjon og private foretak deltar i virksomheten – som medlemmer, deltakere eller observatører. Forumet har 2011 rundt 70 institusjonelle medlemmer. Disse er i hovedsak operative organisasjoner, og SF går derfor ikke selv inn som utøver på fagområder der medlemmer eller andre instanser er engasjert. Det skal snarere knytte aktørene innen forskjellige områder sammen, invitere til samråd og tilrettelegge for sektorovergripende samarbeid. SF er selv aktiv i nordiske, europeiske og internasjonale nettverk, og medvirker til økt internasjonal kontakt- og erfaringsutveksling.

Fra 1994 er SF nasjonalt knutepunkt i Norge for det internasjonale programmet 'Safe Communities' (Trygge lokalsamfunn), under Verdens helseorganisasjon (WHO), og forumet forvalter denne ordningen i Norge, og godkjenner trygge lokalsamfunn iht. de internasjonale kriteriene.

Forumet får sin grunnfinansiering fra den årlige medlemskontingent samt et flerårig driftstilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), det siste basert på en egen samarbeidsavtale mellom disse vedrørende støtte til forumet.

SF er organisert med et styre valgt av årsmøtet. Styreleder siden 2009 er Kari Aursand; daglig leder siden 2009 er Eva J. Vaagland.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.