Landsforeninger innenfor helsesektoren er i første rekke organisasjoner som er etablert for å ivareta ulike brukergruppers behov for samordnet innsats overfor helse-, sosial- og trygdemyndigheter på ulike nivåer. I tillegg til å ivareta medlemmenes interesser overfor myndighetene, er de frivillige organisasjonene viktige samarbeidspartnere i utformingen av det lokale tjenestetilbudet. Mange bidrar også med store summer til medisinsk forskning og opplysningsarbeid. En rekke av disse organisasjonene samarbeider med søsterorganisasjoner i utlandet.

Pasientorganisasjoner

Det finnes en lang rekke landsomfattende organisasjoner som dels arbeider for flere bruker- og pasientgruppers interesser og dels ivaretar enkelte pasientgruppers spesielle interesser. Tradisjonelt sett har man skilt mellom på den ene side «de fire store», Norske Kvinners Sanitetsforening, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp, som har hatt et stort spektrum av interessefelt å ta vare på, og på den annen side alle de andre foreningene som før ofte konsentrerte seg mer om spesielle gruppers behov. Dette skillet er ikke lenger særlig tydelig, av to årsaker. For det første arbeider de fleste organisasjonene ikke bare for sin egen sak, men deltar også aktivt i den allmenne helse- og sosialpolitiske debatten. For det andre har mange av særorganisasjonene samordnet sin innsats gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) eller Norges Handikapforbund.

Mange helseorganisasjoner har store medlemstall og gjør seg ofte sterkt gjeldende i offentlig debatt. Blant disse er Kreftforeningen, Norges Astma- og Allergiforbund, Blå Kors, LHL og Mental Helse Norge. Av tilsvarende foreninger er det naturlig å fremheve blant andre Hørselshemmedes Landsforbund, Norsk Revmatikerforbund, Diabetesforbundet, Psoriasis- og eksemforbundet og Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Faglige organisasjoner

Ved siden av organisasjonene som er talerør for spesielle pasient- og brukergrupper står helsearbeidernes interesseorganisasjoner. De mest sentrale er Den norske legeforening, Yngre legers forening, Norsk Sykepleierforbund, Den norske tannlegeforening og Norges Apotekerforening. Leger Uten Grenser arbeider på et mer idealistisk grunnlag.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg