landsforeninger innenfor helsesektoren

Artikkelstart

Landsforeninger innenfor helsesektoren er organisasjoner som er etablert for å ivareta ulike brukergruppers behov for samordnet innsats overfor helse-, sosial- og trygdemyndigheter på ulike nivåer. I tillegg til å ivareta medlemmenes interesser overfor myndighetene, er de frivillige organisasjonene viktige samarbeidspartnere i utformingen av det lokale tjenestetilbudet. Mange bidrar også med store summer til medisinsk forskning og opplysningsarbeid. En rekke av disse organisasjonene samarbeider med søsterorganisasjoner i utlandet.

Det finnes en lang rekke landsomfattende organisasjoner som dels arbeider for flere bruker- og pasientgruppers interesser og dels ivaretar enkelte pasientgruppers spesielle interesser. Tradisjonelt sett har man skilt mellom på den ene side «de fire store», Norske Kvinners Sanitetsforening, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp, som har hatt et stort spektrum av interessefelt å ta vare på, og på den annen side alle de andre foreningene som før ofte konsentrerte seg mer om spesielle gruppers behov. Dette skillet er ikke lenger særlig tydelig, av to årsaker. For det første arbeider de fleste organisasjonene ikke bare for sin egen sak, men deltar også aktivt i den allmenne helse- og sosialpolitiske debatten. For det andre har mange av særorganisasjonene samordnet sin innsats gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) eller Norges Handikapforbund.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg