TPN er i medisinen en forkortelse for total parenteral nutrition, det samme som total parenteral ernæring.