Intensivmedisin

Intensivmedisin, del av medisinen hvor hovedvekten ligger på behandling av pasienter med akutt og livstruende svikt i ett eller flere av organismens organsystemer, f.eks. lungesvikt, hjertesvikt, leversvikt, svikt i immun- eller koagulasjonssystemet, og på behandling som tar sikte på å hindre at organsvikt som allerede er oppstått, gir sekundær skade av andre organer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Johan Ræder

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 38 artikler:

M

  1. mods