Yngre legers forening, yrkesforening i Den norske lægeforening. Organiserer leger i utdanningsstillinger, hovedsakelig i sykehus, forskning og turnusleger. Ca. 5500 medlemmer (2006).