Abnormal psykologi er den del av psykologien som omhandler psykologiske prosesser som avviker fra det vanlige eller normale (se også psykiatri).