Abusus betyr i medisin misbruk av rusmidler, se rusmiddelmisbruk.