skadelig bruk av rusmidler

Skadelig bruk av rusmidler er det når en person har et forbruk av rusmidler som fører til problemer for helse, sosiale forhold, familie og mellommenneskelige relasjoner, arbeidsinsats eller som fører til skader og ulykker og større sjanser for rusmiddelrelaterte lovbrudd. Skadelig bruk av rusmidler kan føre til rusmiddelavhengighet.

Alkohol i Norge

Alkohol er uten sammenligning det vanligste rusmiddelet i Norge. De fleste nordmenn har god kontroll på sitt alkoholforbruk. Men omtrent 10 prosent drikker halvparten av all alkohol som konsumeres. Høykonsum defineres som inntak av 10 eller flere alkoholenheter per uke for kvinner, og 15 eller flere alkoholenheter per uke for menn. I 2017 var 12 % av norske kvinner høykonsumenter, mens andelen for menn var 14 %. Internasjonal forskning har vist at det er en klar sammenheng mellom alkoholkonsum og vold både på individ- og på samfunnsnivå. Denne sammenhengen er vist på flere ulike måter, med ulike metoder og ulike typer av data. Observasjonsstudier i Norge viser at i en stor andel av voldstilfellene var enten utøver, offer eller begge parter alkoholpåvirket under voldshandlingen. I tillegg kommer død der alkohol er indirekte årsak, slik som drap, selvmord og ulykker. Se også alkoholisme.

Narkotika

Hva som betegnes som narkotika endrer seg over tid og kan være ulik i ulike land og miljøer (Westin et al. 2011). I Norge brukes det som regel om alle ulovlige og reseptbelagte rusgivende substanser og en alternativ betegnelse er illegale rusmidler. Hvilke rusmidler som er illegale reguleres gjennom Legemiddelverkets narkotikaliste (Legemiddelverket 2018). Et illegalt rusmiddel kan samtidig være et legalt legemiddel om det forskrives av en lege.

Det har de senere årene dukket opp stoffer/substanser på markedet som ikke har vært illegale og som gir rus, men som har de samme virkninger på kroppen som forbudte stoffer. Eksempler på dette har vært såkalte legal highs og syntetiske cannabinoider (Bretteville-Jensen & Bilgrei 2015). Disse har etter hvert blitt innlemmet i Legemiddelverkets narkotikaliste og er dermed illegale. Det kan imidlertid bli produsert nye slike, vanligvis syntetiske, stoffer.

I 2017 døde 247 personer som direkte følge av narkotika. Antallet narkotikautløste dødsfall gikk ned fra 2016 til 2017. Oslo hadde i 2017 det laveste antallet slike dødsfall på ti år. Andre opioider (morfin, kodein, oxycodon o.l.) og metadon var hyppigste dødsårsaker.

Ulike narkotikarelaterte straffereaksjoner viser en stabil utvikling de senere år. Bøter er den klart mest brukte reaksjonen. I 2015 utgjorde de nær 11 000 utstedte bøtene over 67 % av de ulike narkotikarelaterte straffereaksjonene.

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet i Norge. Andelen som har oppgitt å bruke cannabis har vært relativt stabil i perioden 2012-2017. Det er viktig å understreke at de fleste som rapporterte bruk av cannabis bare hadde brukt rusmiddelet noen få ganger i løpet av livet. De fleste som oppgir cannabisbruk rapporterte bruk 1-5 ganger i løpet av livet. Det er flere menn enn kvinner som oppgir å ha brukt cannabis og det er en større andel i de yngste aldersgruppene (16-24 og 25-34 år) som oppgir å ha brukt cannabis siste 12 mnd. og siste 4 uker sammenlignet med resten av befolkningen.

Kokain, amfetaminer (amfetamin /metamfetamin) og ecstasy/MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) er de mest rapporterte illegale stoffene i befolkningsundersøkelsene som foretas av Folkehelseinstituttet. Ca 3-4 % oppgav bruk av de enkelte stoffene noen gang, og under 1 % rapporterte om bruk av et av de sentralstimulerende stoffene siste 12 måneder. Også for disse stoffene var det forskjeller i bruk mellom menn og kvinner. Rundt dobbelt så store andeler menn oppga bruk av stoffene henholdsvis noen gang og siste 12 måneder sammenlignet med kvinner. I likhet med cannabis, er bruk av sentralstimulerende stoffer mest utbredt blant de unge voksne.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg