skadelig bruk av rusmidler

Artikkelstart

Skadelig bruk av rusmidler er det når en person har et forbruk av rusmidler som fører til problemer for helse, sosiale forhold, familie og mellommenneskelige relasjoner, arbeidsinnsats eller som fører til skader og ulykker og større sjanser for rusmiddelrelaterte lovbrudd. Skadelig bruk av rusmidler kan føre til rusmiddelavhengighet.

Alkohol i Norge

Alkohol er uten sammenligning det vanligste rusmiddelet i Norge. De fleste nordmenn har god kontroll på sitt alkoholforbruk, men omtrent ti prosent drikker halvparten av all alkohol som konsumeres. Høykonsum defineres som inntak av ti eller flere alkoholenheter per uke for kvinner, og 15 eller flere alkoholenheter per uke for menn. I 2017 var tolv prosent av norske kvinner høykonsumenter, mens andelen for menn var 14 prosent. Internasjonal forskning har vist at det er en klar sammenheng mellom alkoholkonsum og vold både på individ- og på samfunnsnivå. Denne sammenhengen er vist på flere ulike måter, med ulike metoder og ulike typer av data. Observasjonsstudier i Norge viser at i en stor andel av voldstilfellene var enten utøver, offer eller begge parter alkoholpåvirket under voldshandlingen. I tillegg kommer død der alkohol er indirekte årsak, slik som drap, selvmord og ulykker. Se også alkoholisme.

Narkotika

Hva som betegnes som narkotika endrer seg over tid og kan være forskjellig i ulike land og miljøer (Westin et al. 2011). I Norge brukes det som regel om alle ulovlige og reseptbelagte rusgivende substanser, og en alternativ betegnelse er illegale rusmidler. Hvilke rusmidler som er illegale reguleres gjennom Statens legemiddelverks' narkotikaliste (Legemiddelverket 2018). Et illegalt rusmiddel kan samtidig være et legalt legemiddel om det foreskrives av en lege.

Det har de senere årene dukket opp stoffer/substanser på markedet som ikke har vært illegale og som gir rus, men som har de samme virkningene på kroppen som forbudte stoffer. Eksempler på dette har vært såkalte «legal highs» og syntetiske cannabinoider (Bretteville-Jensen & Bilgrei, 2015). Disse har etter hvert blitt innlemmet i Legemiddelverkets narkotikaliste og er dermed illegale. Det kan imidlertid bli produsert nye slike stoffer; vanligvis syntetiske.

I 2017 døde 247 personer i Norge som direkte følge av narkotika. Antall narkotikautløste dødsfall hadde en nedgang fra 2016 til 2017. Oslo hadde i 2017 det laveste antallet slike dødsfall på ti år. Andre opioider (morfin, kodein, oksykodon og lignende) og metadon var hyppigste dødsårsaker.

Ulike narkotikarelaterte straffereaksjoner viser en stabil utvikling de senere årene. Bøter er den klart mest brukte reaksjonen. I 2015 utgjorde de nær 11 000 utstedte bøtene over 67 prosent av de ulike narkotikarelaterte straffereaksjonene.

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i Norge. Andelen som har oppgitt å bruke cannabis har vært relativt stabil i perioden 2012–2017. Det er viktig å understreke at de fleste som rapporterte bruk av cannabis bare hadde brukt rusmiddelet noen få ganger i løpet av livet. De fleste som oppgir cannabisbruk rapporterte bruk 1–5 ganger i løpet av livet. Det er flere menn enn kvinner som oppgir å ha brukt cannabis og det er en større andel i de yngste aldersgruppene (16–24 og 25–34 år) som oppgir å ha brukt cannabis de siste tolv månedene og de siste fire ukene sammenlignet med resten av befolkningen.

Kokain, amfetaminer (amfetamin /metamfetamin) og ecstasy/MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) er de mest rapporterte illegale stoffene i befolkningsundersøkelsene som foretas av Folkehelseinstituttet. Om lag 3–4 prosent oppga bruk av de enkelte stoffene noen gang, og under én prosent rapporterte om bruk av et av de sentralstimulerende stoffene siste tolv måneder. Også for disse stoffene var det forskjeller i bruk mellom menn og kvinner. Rundt dobbelt så store andeler menn oppga bruk av stoffene henholdsvis noen gang og siste tolv måneder sammenlignet med kvinner. I likhet med cannabis, er bruk av sentralstimulerende stoffer mest utbredt blant unge voksne.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg