Adenoidektomi er kirurgisk fjerning av adenoide vegetasjoner.