Affluksjon, for sterk væsketilstrømming til en legemsdel.