Agonadisme, manglende eller ufullstendig utviklede kjønnskjertler.