Akustisk forestillingsevne er det samme som auditiv forestillingsevne.