Aldoheksoser er en undergruppe av monosakkarider med seks karbonatomer, for eksempel glukose og mannose.