Aldoheksoser, undergruppe av monosakkarider med seks karbonatomer, f.eks. glukose og mannose.