Allergisk alveolitt, lungesykdom som skyldes en kraftig immunologisk reaksjon på inhalasjon av organisk materiale, dvs. stoffer fra planter eller dyr. Allergisk alveolitt kan skyldes inhalasjon av muggsopp fra fuktig høy (farmer's lung), proteiner fra fugleavføring (bird fancier's disease) eller mikroorganismer fra luftfuktere og ventilasjonsanlegg. Man vet ikke hvorfor enkelte mennesker utvikler sykdom ved kontakt med disse stoffene, mens andre forblir friske.

Hos dem som utvikler allergisk alveolitt, skjer det en reaksjon mellom de inhalerte stoffene og immunologisk aktive celler i lungene. Disse cellene gjenkjenner det antigenet pasienten reagerer mot. Dette kan gi kraftige symptomer som feber, muskelsmerter og hodepine i tillegg til tung pust. Symptomene debuterer gjerne flere timer etter eksponeringen, og de avtar igjen etter én til to dager, dersom ikke ny eksponering finner sted.

Ved langvarig og mer lavgradig eksponering er symptomene mindre dramatiske, og pasientene oppsøker ofte ikke lege før de merker at de blir tungpustet ved anstrengelser og eventuelt går ned i vekt. Da kan alveolitten ha gitt opphav til dannelse av arrvev i lungene.

Diagnosen allergisk alveolitt stilles ved hjelp av pasientens sykehistorie og påvisning av et potensielt agens hjemme eller på arbeidsplassen, ved karakteristiske funn ved røntgen- og lungefunksjonsundersøkelser, ved påvisning av IgG-antistoffer i blodet mot det mistenkte agens (f.eks. muggsopp) og ved vevsprøver fra lungene. I tillegg vil bedring av symptomene når pasienten ikke lenger eksponeres for det sykdomsfremkallende agens peke i retning av allergisk alveolitt.

I tillegg til å la pasienten unngå eksponering, behandler man allergisk alveolitt med glukokortikoider (kortisonlignende medikamenter).

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.