hypersensitivitetspneumonitt

Røntgenbildet viser flere små fortetninger i begge lunger, mest uttalt i pasientens høyre lunge.
/Radiopaedia.org.
CT av samme pasient viser flere knuteformede fortetninger i begge lunger. Pasienten var eksponert for antigen fra en papegøye.
/Radiopaedia.org.

Artikkelstart

Hypersensitivitetspneumonitt er en lungesykdom som skyldes en kraftig immunologisk reaksjon på innånding (inhalasjon) av organisk materiale, det vil si stoffer fra planter eller dyr. Sykdommen kan skyldes inhalasjon av elementer fra muggsopp fra fuktig høy (farmer's lung), proteiner fra fugleavføring (bird fancier's disease) eller mikroorganismer fra luftfuktere og ventilasjonsanlegg. Det inhalerte materialet fører til aktivering av immunsystemet med dannelse av knuteformete betennelsesinfiltrater som kalles granulomer. Enkelte substanser (isocyanater) og metaller (beryllium) kan gi samme reaksjon.

Faktaboks

Også kjent som

hypersensitivitetspneumoni

Tidligere betegnelse: allergisk alveolitt

Det er beskrevet over 300 agens som kan gi opphav til hypersensitivitetspneumonitt. Man vet ikke hvorfor enkelte mennesker utvikler sykdom ved kontakt med disse stoffene, mens andre forblir friske. Personer som røyker, ser ut til å ha mindre sjanse for å utvikle hypersensitivitetspneumonitt enn ikke-røykere.

Symptomer og tegn

Hos dem som utvikler hypersensitivitetspneumonitt skjer det en reaksjon mellom de inhalerte stoffene og immunologisk aktive celler i lungene. Disse cellene gjenkjenner det antigenet pasienten reagerer mot. Den akutte formen kan gi kraftige symptomer og sykdomstegn som feber, muskelsmerter og hodepine i tillegg til tungpust. Symptomene debuterer gjerne flere timer etter eksponeringen, og de avtar igjen etter én til to dager, dersom ikke ny eksponering finner sted.

Ved den kroniske formen, med mer langvarig og lavgradig eksponering, er symptomene mindre dramatiske. Pasientene oppsøker ofte ikke lege før de merker at de blir tungpustet ved anstrengelser og eventuelt går ned i vekt. Da kan betennelsesprosessen i lungene ha gitt opphav til dannelse av arrvev (fibrose).

Diagnose

Diagnosen hypersensitivitetspneumonitt stilles på grunnlag av pasientens sykehistorie og påvisning av et potensielt agens hjemme eller på arbeidsplassen, ved karakteristiske funn ved røntgen- og lungefunksjonsundersøkelser, ved påvisning av IgG-antistoffer i blodet mot det mistenkte agens (for eksempel muggsopp) og ved vevsprøver fra lungene. I tillegg vil bedring av symptomene når pasienten ikke lenger eksponeres for det sykdomsfremkallende agens peke i retning av hypersensitivitetspneumonitt.

Behandling

Det viktigste i behandlingen av pasienter med hypersensitivitetspneumonitt er å stille diagnosen så tidlig som mulig og deretter forhindre videre eksponering for det utløsende agens. Dette kan skje ved bruk av verneutstyr, og i enkelte tilfeller bytte av arbeid. I tillegg til å la pasienten unngå eksponering, kan man behandle hypersensitivitetspneumonitt med glukokortikoider (kortison-lignende legemidler).

Prognose

Dersom eksponeringen for det sykdomsframkallende agens opphører etter kort tid, vil betennelsesreaksjonen i lungene avta, og lungevevet vil kunne gjenvinne funksjonen sin. Hvis eksponeringen har skjedd over lang tid og man har utviklet en kronisk form for hypersensitivitetspneumonitt med fibrose, vil lungeforandringene bli værende. Opphør av eksponering vil kunne føre til at sykdommen ikke utvikler seg videre. Behandling med glukokortikoider vil kunne ha god effekt på symptomer, men det er usikkert om behandlingen vil påvirke langtidsprognosen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg