Alt-eller-intet-prinsippet, betegnelse på reaksjonsforløpet for enkelte viktige, selvforsterkende aktiveringsprosesser, f.eks. aksjonspotensialet i nerve- og muskelceller (se nerveimpuls). Reaksjonen til et svakt stimulus dør ut. Ved sterkere stimuli når reaksjonen en terskel som utløser den selvforsterkende tilstanden, slik at reaksjonen ugjenkallelig når maksimalt utslag. En vanlig analogi er antennelsen av en lunte og den videre eksplosive forbrenning av kruttet.