Amyotaksi, ufrivillige bevegelser av forskjellig art.