Androgen, (av andro- og gr. 'danne'), som fremkaller maskulinitet.